GARANTIE- EN RMA-VOORWAARDEN

BELANGRIJKE FEITEN


What to do in case of warranty?


GARANTIE


What to do in case of transport damages?


SCHADE ONDERWEG

When is a product defective?


DEFECTE ARTIKELEN

Toepasselijkheid

Deze RMA-voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, koop- en verkoopovereenkomsten, evenals voor leveringen van alle goederen en diensten die door Winterholt & Hering GmbH, hierna W&H genoemd, op de markt worden gebracht of geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij van W&H wordt hierna aangeduid als "Koper/Opdrachtgever".

De Algemene Bedrijfsvoorwaarden van W&H zijn eveneens van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek kosteloos aan de koper toegezonden of is beschikbaar op www.whoffice.de. De Algemene Bedrijfsvoorwaarden hebben voorrang in geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze RMA-voorwaarden en de Algemene Bedrijfsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden van deze RMA-voorwaarden worden door een dergelijke afwijking niet beïnvloed.

Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. De garantietermijn bedraagt 1 jaar vanaf de levering van de goederen (factuurdatum), behalve in geval van opzet.

Deze RMA-voorwaarden omvatten een RMA-regeling voor het proces voor defecte producten, onjuiste bestellingen en verkeerde leveringen.


Defecte producten

In het geval van producten van verschillende fabrikanten kan de koper/klant of eindgebruiker rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant om een claim in te dienen tegen de garantie in het geval van een defect product. Dit is de eenvoudigste en snelste manier om een omruiling/terugbetaling te vragen in de meeste gevallen.

De koper/klant of eindgebruiker moet defecte producten van Oki / Konica-Minolta / Xerox rechtstreeks aan Oki / Konica-Minolta / Xerox melden. W&H accepteert geen retourzending van deze artikelen.
Oki Hotline: 0211-5262-555 
Konica-Minolta : 0800-2494-820 
Xerox Hotline Duitsland: 069-9999-15632
( Gelieve altijd bij te sluiten: aankoopbewijs, configuratiepagina van de printer of het kopieerapparaat, verbruiksgoederen met onbeschadigde stickers).

Regenboogkits, tonerbundels, drumbundels kunnen alleen geclaimd worden met alle toners of drums. Indien één toner/trommel defect is, moeten de andere twee toners/trommels ook worden geretourneerd. Een enkele ingezonden toner moet worden afgekeurd.

De koper kan geen aanspraak maken op de garantie indien a) de koper de producten in staat van verval heeft laten komen; b) de koper wijzigingen heeft aangebracht of laten aanbrengen in de producten, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens W&H zijn uitgevoerd; of c) de koper anderszins onzorgvuldig heeft gehandeld.

Voor de terugzending van defecte goederen moet altijd een RMA-nummer worden aangevraagd via het online RMA-portaal.

Bij het maken van een RMA-applicatie moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld: artikelnummer; factuurnummer, leveringsbonnummer; een duidelijke beschrijving van het defect (de gegevens "defect" of "werkt niet" zijn niet voldoende en worden daarom niet verwerkt); serienummer van het apparaat; statusrapport van het apparaat (testafdruk met meterstand van het apparaat voor en na het verwijderen/installeren van de verbruiksartikelen); testafdruk.

Defecte producten mogen pas naar ons worden verzonden nadat W&H een RMA-nummer heeft toegekend. Dit moet binnen vijf werkdagen gebeuren. Het RMA-formulier moet ook aan de buitenkant van de transportverpakking worden aangebracht, zodat het duidelijk zichtbaar is.

Gelieve terug te sturen naar dit adres:
Winterholt & Hering GmbH
Albert Einstein Ring 12
25451 Quickborn Duitsland

De kosten voor de verzending naar W&H zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde zendingen, zendingen zonder zichtbaar RMA-formulier of rembourszendingen worden niet geaccepteerd. De koper is aansprakelijk voor eventuele schade of verlies tijdens het transport naar W&H.

Na ontvangst van de defecte goederen zal W&H deze controleren aan de hand van de relevante richtlijnen van de fabrikant. Indien tijdens de inspectie blijkt dat de goederen niet voldoen aan deze richtlijnen, behoudt W&H zich het recht voor om de goederen te vernietigen en zal er geen creditnota worden afgegeven. De koper zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.Een retourzending wordt in de volgende gevallen geweigerd:

- het terug te sturen item is volledig gebruikt
- de garantie van het geretourneerde artikel is verlopen
- het geretourneerde artikel is niet gebruikt
- het geretourneerde artikel is geen origineel
- het geretourneerde artikel werd bij de gekochte printer geleverd als een setup-inkjetcartridge/toner
- het geretourneerde artikel staat niet vermeld op het door W&H opgestelde RMA-formulier
- statusrapport is onvolledig


Onjuiste bestelling en verkeerde levering

De koper mag alleen defecte producten terugsturen als de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

Bij een verkeerde bestelling/levering moet binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen een RMA-aanvraag worden ingediend via het online RMA-formulier.

De te retourneren producten moeten actueel zijn en doorverkocht kunnen worden. Ze moeten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten; ze mogen niet geopend zijn en mogen geen verbroken zegels hebben. Goederen die op verzoek van de koper zijn gecombineerd of gewijzigd, mogen in geen geval worden geretourneerd (behalve in het geval van een verkeerde levering door W&H).

Bij het niet voldoen aan de genoemde voorwaarden behoudt W&H zich het recht voor om de goederen te vernietigen en wordt er geen enkele wijziging in de factuur aangebracht. De koper zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Het RMA-formulier moet ook duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking worden aangebracht.

Na toestemming van W&H op basis van de bovenstaande voorwaarden moeten verkeerd bestelde producten binnen vijf werkdagen naar het volgende adres worden gestuurd:

Winterholt & Hering GmbH
Albert Einstein Ring 12
25451 Quickborn 
Duitsland

Producten die vanwege een verkeerde levering door W&H een RMA-nummer hebben gekregen, worden door de expediteur van W&H afgehaald. Producten die zonder RMA-nummer, als rembourszending of als ongefrankeerde zending naar W&H worden teruggestuurd, worden niet geaccepteerd.

Na ontvangst, controle van de producten door de upstream-leverancier en ook zijn goedkeuring wordt een creditnota opgesteld.

Onjuiste bestellingen kunnen worden teruggenomen als een gebaar van goede wil. Minimaal 25% van de kosten voor het aanvullen van de voorraad wordt in dit geval in rekening gebracht. W&H bepaalt het percentage voor de herbevoorradingskosten, dat kan variëren afhankelijk van het aangeboden artikel en de RMA-aanvraag.


Transportschade

Drager
Een zichtbare transportschade moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden geregistreerd onder whoffice@whoffice.de. Een verborgen transportschade moet ook onmiddellijk na controle van de goederen worden gemeld onder whoffice@whoffice.de.

Vereiste informatie:
- digitale foto's van schade
- notitie op de vrachtbrief en/of CMR van de bestuurder met handtekening en datum voor een zichtbare beschadiging
- onderdeelnummer en hoeveelheid beschadigde goederen
- factuurnummer of leveringsbonnummer

Pakketdienst
De transportschade moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden gemeld op whoffice@whoffice.de. Zichtbare schade moet door de chauffeur worden bevestigd. Het pakket met de beschadigde goederen blijft ter plaatse voor controle en mag niet worden vernietigd zonder voorafgaande toestemming van de pakketdienst.

Vereiste informatie:
- digitale foto's van schade
- volgnummer
- onderdeelnummer en hoeveelheid beschadigde goederen
- factuurnummer of leveringsbonnummer

Inschrijvingstermijn
Transportbeschadigingen die later dan 3 dagen worden gemeld, moeten automatisch worden afgewezen. In geval van onvolledige informatie wijst de verzekeringsmaatschappij elke regeling af.


Uitwisseling

Als uw RMA-aanvraag wordt ingewilligd, zal W&H altijd een geldbedrag voor de geaccepteerde goederen crediteren. W&H zal het geretourneerde product nooit omruilen, zodat je niet automatisch een nieuw product ontvangt. Als je een nieuw product wilt ontvangen, kun je er een nieuwe bestelling voor plaatsen.